Aquesta web utilitza cookies, pots veure la nostra la política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la. Acceptar
Política de cookies +
Sant Andreu Gracia Montcada i Reixach

Línies de treball

CDIAP

La Fundació Eulàlia Torras de Beà i el Servei d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal de la Generalitat de Catalunya l'any 1992 van establir un conveni per la constitució del CDIAP. Aquest atén els nens de 0 a 6 anys del districte de Gràcia, amb dificultats evolutives o risc de patir-les per qualsevol causa.

Les famílies poden consultar-hi per indicació del seu pediatre, de la llar d’infants, de l’escola, per iniciativa pròpia o d'altres professionals o institucions, quan tenen algun dubte o alguna preocupació pel que fa a l’evolució del seu fill o filla. Cal concertar hora prèviament.

L’equip del CDIAP és pluridisciplinar: està format per pediatre, psicòlegs, fisioterapeuta, logopeda i assistent social.

L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades a nens amb retards evolutius per causes orgàniques (prenatals, perinatals i postnatals), psicològiques i/o ambientals. El seu objectiu és oferir de manera efectiva i continuada elements que facilitin el desenvolupament de les potencialitats evolutives del nen, prevenir situacions de risc bio-psico-social, i atendre l'entorn del nen.

El CDIAP té funció diagnòstica i terapèutica. Quan una família consulta, es fan les entrevistes diagnòstiques necessàries —amb els pares o cuidadors i el nen—  i es demanen els informes o les proves complementàries que es consideri que calen per arribar al diagnòstic clínic global fonamental per orientar el pla terapèutic. A continuació es proposa  i posa en marxa el tractament o seguiment que correspongui.

El tractament és conduït pel professional que es considera més adequat segons el cas, amb la col·laboració de tots els professionals de l’equip, que intervenen quan és necessari. Amb els nens més petits, el tractament sovint consisteix a ajudar els pares perquè, en la seva convivència amb el fill, trobin els moments més adequats per establir formes de relació i activitat que estimulin l’evolució del nen. Al nens més grandets, quan es considera apropiat, se’ls ofereix tractament individual o de grup segons sigui més recomanable.

El CDIAP organitza també Grups de Pares que tenen la finalitat d’ajudar-los, a través de l’intercanvi entre ells i amb el terapeuta, a observar la relació que estableixen amb els fills per tal que trobin formes més afavoridores de l’evolució d’aquest i d’evitar els cercles viciosos que sovint es generen al voltant dels problemes.

Sempre que cal, des del CDIAP es fan coordinacions amb d'altres professionals que atenen al nen (pediatra, metges d'altres especialitats, educadors, assistents socials, etc.) per col·laborar amb ells i ajudar a l’evolució del nen. Considerem que això és del màxim interès en el cas de nens que assisteixen a l’escola o a la llar d’infants, medi en el qual passen moltes hores i que, per tant, té molta importància en l’atenció a l'infant. Es procura conèixer el nen en aquest entorn i, a través dels intercanvis amb l'educador, aportar el vessant psicològic per facilitar la seva integració i també per coordinar millor les diferents facetes de l’assistència al nen i a la família.

El CDIAP participa de les tasques d’investigació i docència de la Fundació ETB, amb la funció d’investigar formes de detecció, prevenció, diagnòstiques i terapèutiques, utilitzant per a això la seva pròpia experiència assistencial i la seva casuística.

Els professionals del CDIAP comparteixen la seva experiència amb els altres membres de l’equip de la Fundació ETB i amb altres equips, i contribueixen a la formació de professionals joves que puguin estendre la seva funció. A més, participa dels espais de reflexió i formació continuada tant dins de la mateixa Fundació ETB com a través de la col·laboració amb altres institucions.

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació