Aquesta web utilitza cookies, pots veure la nostra la política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la. Acceptar
Política de cookies +
Sant Andreu Gracia Montcada i Reixach

Línies de treball

ICIF

La ICIF va començar la seva activitat com a unitat de l'Institut de Psiquiatria - Psicologia Fundació Eulàlia Torras de Beà l’any 1997, per conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA). La seva funció és realitzar els estudis psicosocials necessaris per a la formació i valoració de les persones que han sol·licitat adoptar un nen per la via internacional. S’ocupa de les sol·licituds de primera adopció, de les adopcions posteriors i del seguiment postadopció que requereix cada país d’origen del nen adoptat.

L’estudi psicosocial per a una primera adopció consisteix en:

  • Sessió formativa en grup de dos dies de duració, en què participen un nombre variable de sol·licitants —parelles o persones soles, si és el cas— conduït per professionals de l’ICIF. L’objectiu principal del treball en grup és abordar les qüestions bàsiques que tota família adoptiva hauria de tenir en compte abans d’encarar el seu projecte: característiques dels menors institucionalitzats, peculiaritats de la criança d’un fill adoptat —nen o nena— en relació amb el seu inici de vida i altres qüestions.
  • Un nombre variable d’entrevistes, una de les quals es realitza al domicili familiar, per treballar i valorar el projecte adoptiu concret de cada família.

En el cas de posteriors adopcions, l’estudi psicosocial es realitza únicament a través d’entrevistes. En tots dos casos, l’estudi finalitza amb l’elaboració d’un informe psicosocial que l’ICIF presenta a l’ICAA perquè el seu Comitè Tècnic d’Avaluació decideixi la idoneïtat.

El seguiment postadoptiu consisteix en les entrevistes que requereix el país d’origen del nen. Aquestes ofereixen als pares adoptius la possibilitat de consultar tot allò que desitgin respecte a l’evolució psicològica i emocional del seu fill. De cada entrevista se n’elabora un informe.

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació