Diagnòstic i intervenció en la Síndrome Alcohòlic Fetal.

Categoria:

Descripció

Presentació

En el procés de creixement de nens adoptats , han consultat en el serveis de psiquiatria , psicologia i neurologia, famílies les quals varen acollir a nens i nenes menuts que al créixer han anat presentant diferents dificultats, tant neurològiques com de retard cognitiu, o trastorns de personalitat. Infants que es diagnostiquen per les característiques que presenten, ja que en la majoria de casos no es coneixen els antecedents familiars.
Hi ha important variabilitat de simptomatologia i per tant requereix un estudi minuciós de cada cas, orientant a les famílies e iniciant processos per tal de poder atendre les diferents dificultats que presenten. Es fonamental l’atenció multidisciplinària la qual permet proporcionar comprensió, i ajuda rigorosa i adequada a cadascú. Aquest es l’ objectiu d’ aquest curs, orientat a l’anàlisi i intervenció des de diferents àmbits professionals.

Objectius

Presentació i anàlisi del diagnòstic del SAF.
Tractaments neurològics, psiquiàtrics, psicològics i educatius.
Treball amb pares.

Metodologia

TEÒRIC CLINIC, amb ampli material presentat per els diferents professors.

Temari

Tema 1

Presentació del Trastorn SAF. Anàlisi de la bibliografia. 

 • Diagnòstic:
 • Necessitat diagnòstic precoç
 • Diagnòstic diferencial, aspectes neurològics, aspectes físics i estructura de personalitat. El trastorn FASD
 • Presentació de material clínic.

 

Tema 2

Comprensió del trastorn SAF en nens adoptats 

 • De la infantesa a l’adolescència i les seves manifestacions
 • Desencís i elaboració del fill que s’ha rebut
 • Dol de les expectatives
 • Diferència si hi ha o no fills biològics
 • Mares adoptant soles
 • Trencament de parelles
 • Prevalença de les funcions paternes
 • Presentació de material clínic

 

Tema 3

Tractament amb els nois:

 • afectacions neurològiques
 • Retard evolutiu
 • Trastorns de  personalitat
 • Afectacions múltiples
 • Enfocaments diferents de tractament
 • Material clínic
 • Del treball sistèmic al treball psicodinàmic
 • Tractament mèdic

 

Tema 4

Treball amb la família:

 • Necessitat d’establir vincles saludables.
 • Anàlisi de la situació familiar amb orientació terapèutica: seguiment de família
 • Teràpia de pares
 • Teràpia familiar
 • Teràpia multi familiar
 • Presentació de material clínic

 

Curs adreçat a:

Metges, psicòlegs i mestres.

 

Acreditació:
Certificat en: La Síndrome de l’Alcoholisme Fetal (SAF). Diagnòstic, Ajuda i Tractament a Nens, Adolescents i Pares.

Informació addicional

Professorat

Joan Vidal, Maria Ignacio, Marta Areny

Horario

A determinar

Periodo de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà