Exploració diagnòstica en atenció precoç: curs teoricopràctic.

SKU: 0020 Categoria:

Descripció

Postgrau diagnòstic en l’atenció precoç: Aplicació dels tests en els nens de 0 a 6 anys.

Presentació

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació Eulàlia Torras de Beà atén infants de 0 a 6 anys amb problemàtiques biopsicosocials. En el CDIAP es duu a terme el seu diagnòstic i tractament així com tasques dins de l’àmbit de la prevenció.
Aquest postgrau ofereix el coneixement d’eines per a l’establiment del diagnòstic dels infants d’aquesta franja d’edat, per diferenciar quins indicadors formen part de la variant de la normalitat i quins de la patologia, i d’aquesta manera valorar si cal posteriorment un treball terapèutic i amb quins objectius.

Objectius

 • Curs eminentment pràctic que ofereix bases teòriques que permeten entendre les observacions realitzades i l’aplicació posterior, per part del mateix alumne, d’algunes de les eines observades.
 • Observació del procés diagnòstic. Que el professional que assisteixi al curs pugui tenir coneixement presencial de les diferents parts del procés: primera entrevista amb la família i l’infant, aplicació dels tests pertinents i presència a l’entrevista d’orientació diagnòstica amb la família.
 • Conèixer les eines diagnòstiques que s’utilitzen en els infants de 0 a 6 anys: psicològiques, logopèdiques i fisioterapèutiques, així com aspectes mèdics que cal tenir en compte en el procés diagnòstic.
 • Poder aplicar els tests psicològics que s’utilitzen en aquesta franja d’edat i fer-ne l’avaluació i valoració.
 • Elaborar un informe sobre els tests aplicats i els aspectes observats en l’infant mentre els feia.

Metodologia

– Les classes teòriques s’il·lustraran amb casos clínics i/o material audiovisual.
– La pràctica clínica supervisada consistirà en:

1. Observació de processos diagnòstics: en cadascun d’ells s’observarà una primera visita amb el nen i la família, la realització de tests i la visita de resultats.
2. Assistència a seminaris de formació on l’alumne aprofundirà en el coneixements dels tests a través de la presentació de casos clínics per part del docent i també de l’estudi dels manuals dels diferents tests.
3. Assistència al seminari de supervisió de casos on els alumnes per torns aniran presentant l’exploració psicològica feta als seus pacients. Per a cada pacient explorat s’elaborarà un informe.

 

Temari

 

Mòdul 1. Diagnòstic en el nen menor de dos anys. (Docent: Stefano Petrella)

1-Introducció al curs.

 1. Introducció al curs
 2. Introducció a l’Atenció Precoç : Què és Atenció Precoç i per què cal. Funcionament dels centres de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ( CDIAP).
 3. Procés diagnòstic:
  1. Motiu de consulta en nens menors de dos anys.
  2. Elements a valorar de l’anamnesi.
  3. Observació del nen en la consulta: relació amb els pares, amb els estranys, amb els objectes. Fites del desenvolupament.
  4. Elements a tenir en compte per al diagnòstic.
  5. Elements del diagnòstic mèdic: exploracions complementàries.
  6. Exploració a través de proves estandarditzades.
  7. Hora de joc.

 

Mòdul 2. Exploració psicològica en els infants de 3 a 5 anys. Àrees a observar, avaluar i valorar (I) (Docents: Berta Sanjosé i Elisabet Gil).

1.1-Actitud-conducta al llarg de l’exploració. 

1.1 Actitud-conducta al llarg de l’exploració.
1.2 Proves instrumentals:
1.2.1 Dibuix de la figura humana. Diferències en el dibuix en els nens de 3, 4 i 5 anys.
1.2.2 Test gràfic-projectiu de l’H.T.P (House, Tree, person).
1.2.3 Test de l’animal.
1.2.4 Dominància mà, peu, ull.
1.2.5 Test ABC. Predicció en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
1.3 Proves de personalitat:
1.3.1 El test de l’animal.
1.3.2 El test del C.A.T (Children’s Aperception Test).

 

Mòdul 3. Exploració psicològica en els infants de 3 a 5 anys. Àrees a observar, avaluar i valorar (II) (Docents: Berta Sanjosé i Elisabet Gil).

3.1-Tests d’intel·ligència: 

3.1 – Tests d’intel·ligència
3.1.1 – MSCA (Escales McCarthy d’Aptituts i Psicomotricitat).
3.1.2- WPPSI-III (Escala d’Intel·ligència Infantil Wechsler).
3.1.3 – TERMAN-MERRIL.
3.2 – Proves de personalitat
3.2.1 – Test de Corman.
3.2.2 – Test gràfic-projectiu de l’H.T.P (House, Tree, Person).

 

Mòdul 4. El joc en els infants de 0 a 6 anys (Docent: Àfrica Miquel)

4.1 – Definició del joc

4.1-Definició del joc
4.2-Etapes del joc.
4.3-Funcions del joc.
4.4-El joc com a instrument d’exploració.
4.4.1-Enquadrament.
4.4.2-Material.
4.4.3-Examinador.
4.4.3.1-Observació participant.
4.4.3.2- Observació no participant.
4.4.4-Elements cognitius a observar.
4.4.5-Elements de personalitat a observar.
4.4.6-Ubicació de tots els aspectes observats respecte a l’edat cronològica: recursos i mancances.
4.5-Síntesis diagnòstica.
4.6-Del joc al pensament i a la simbolització.

 

Mòdul 5: Tests logopèdics. (Docents: Anna Capdevila i Mireia Fusté)

5.1-Intervenció del logopeda dins d’un equip de CDIAP: motiu de consulta i diagnòstic.

5.1-Intervenció del logopeda dins d’un equip de CDIAP: motiu de consulta i diagnòstic.
5.2-Què entenem per llenguatge.
5.3-Què necessitem per comunicar-nos.
5.4-Conceptes bàsics: llenguatge-pensament, parla, diferenciació.
5.5-Generar o no comunicació.
5.6-Evolució normal del llenguatge i senyals d’alerta.
5.7-Alteracions-trastorns: de la parla, de la veu i del llenguatge.
5.8-Dificultats auditives.
5.9-Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (UTAC).
5.10-Activitats logopèdiques: discriminació auditiva, mobilitat lingual, respiració i buf,…
5.11-Proves-tests.
5.12-Informe.
5.13-Vocabulari bàsic.

 

Mòdul 6: Tests fisioterapèutics. (Docent: Enric Gras)

6.1- Intervenció del fisioterapeuta dins del CDIAP.

6.1- Intervenció del fisioterapeuta dins del CDIAP.
6.2- Evolució normal motriu de 0-3 anys.
6.3- Signes d’alerta.
6.4- Exploració fisioterapèutica.
6.5- Tests.
6.6- Coordinació amb la Xarxa.

 

Curs adreçat a:
A aquells professionals de l’àmbit de la salut (psicòlegs, pediatres, psiquiatres,  i psicopedagogs), i de l’educació (mestres d’Educació Especial) que vulguin tenir coneixement i/o especialitzar-se en el treball dins de l’àmbit de l’Atenció Precoç.

 

Acreditació:
Diploma de postgrau en “Diagnòstic en l’Atenció Precoç: Aplicació dels tests en els nens de 0 a 6 anys. Teoria, observació de processos diagnòstics i pràctica supervisada” per la Universitat de Girona.

El postgrau permet l’obtenció de 13 crèdits.

Informació addicional

Professorat

Equip docent: Postgrau Atenció Precoç

Horari

Próximament: curs 2023-2024

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà