Introducció a l’atenció precoç.

SKU: K3 Categoria:

Descripció

Presentació

En l’Atenció Precoç es treballa la vessant diagnòstica i de tractament en la primera infància a través d’un equip multidisciplinar. D’altra banda es desenvolupa una important tasca en quan a la prevenció.

Objectius

  • Aquest curs pretén dotar als assistents d’eines bàsiques per a l’inici al treball d’Atenció Precoç. Això significa la comprensió de la importància del funcionament de l’equip multidisciplinari que compon un CDIAP, passant per tot el treball amb pares i l’abordatge diagnòstic i terapèutic.
    Es tracta d’aprendre a extreure’n dades sobre els elements evolutius, els signes de gravetat, l’orientació diagnòstica i les idees de pronòstic.

Metodologia

  • Es donaran bases teòriques i s’estudiaran les dades de la història clínica, el seu significat en cada etapa i els indicadors de patologia, gravetat, pronòstic, etc.

Temari

Tema I
1.1 -Atenció Precoç
1.1 -Atenció precoç
-Objectius
-Equip Pluridisciplinar. Base de treball comú: el vincle
1.2-El treball social en l’Atenció Precoç: derivacions i/o motius de consulta, funcions de la treballadora social, tipologia d’atenció, població diana i situacions familiars més freqüents
Tema II

Diagnòstic en Atenció Precoç

2.1 – Diagnòstic en Atenció Precoç
2.2-Atenent al nen com individu bio-psico-social
2.3-Motiu de consulta vs. diagnòstic

Tema III

3.1-Intervenció i funcions del fisioterapeuta dins d’un equip d’Atenció Precoç

3.1-Intervenció i funcions del fisioterapeuta dins d’un equip d’Atenció Precoç
3.2-Tipologia de nens que s’atenen

Tema IV

4.1-El treball logopèdic en l’Atenció Precoç: evolució normal del llenguatge i alteracions més freqüents 

4.1-El treball logopèdic en l’Atenció Precoç: evolució normal del llenguatge i alteracions més freqüents
4.2-Informe logopèdic

Tema V

5.1-El tractament de joc simbòlic en l’Atenció Precoç: indicació, metodologia i tècnica, i eines d’avaluació 

5.1-El tractament de joc simbòlic en l’Atenció Precoç: indicació, metodologia i tècnica, i eines d’avaluació
5.2-Descripció de les diferents tipologies de nens candidats a aquest tipus de tractament

Tema VI

6.1-Exploració psicològica I. Tests

6.1-Exploració psicològica I. Tests
6.2-Exploració psicològica II. Tests

Informació addicional

Professorat

Equip de CDIAP Gràcia

Horari

Próximament: curs 2023-2024

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà