Reeducació des de la Perspectiva Psicodinàmica.

SKU: K2 Categoria:

Descripció

Presentació

S’ha parlat molt de la reeducació generalment tot associant-la als trastorns de l’aprenentatge. Existeixen pocs treballs en la literatura especialitzada i pocs cursos referits a les patologies d’aprenentatge que tinguin com a nucli central l’organització del pensament i l’adquisició de coneixements. Sovint s’associa fracàs escolar i reeducació. Aquest curs és una aportació rigorosa i viscuda, basada en l’experiència clínica, en què s’emfatitza la importància del vincle emocional com a eix de la interacció terapèutica. Aquesta base facilita l’abordatge dels trastorns d’aprenentatge, entesos com una resposta inadequada davant l’exigència escolar, familiar i social. Sovint estem massa pendents dels resultats acadèmics i prestem poca atenció al rerefons emocional i personal del nen al qual li costa aprendre.

Objectius

 • Treballar cada tema monogràfic i els diversos aspectes que el componen: la indicació de reeducació, el procés terapèutic (inici, curs, final), la tècnica i la metodologia, la relació amb la família i l’escola des de la vessant reeducativa. Tots aquest aspectes es tracten des de la teoria i des de la clínica.

Metodologia

 • Exposició teòrica
 • Aportació de material clínic
 • Discussió i posada en comú

Llibre de text bàsic: La reeducación. Un tratamiento psicodinámico de los transtornos del aprendizaje. Lectio Ediciones. Inclòs a la matrícula.

Temari

Tema I: Definició i objectius (Docent: Adrià López i I. Marín)

1.1 – Definició i objectius

 • Lloc que ocupa
 • La relació reeducativa
 • Periode d’observació
 • Pla de treball i focus (relació d’objecte)
Tema II: Tècnica i metodologia (Docent: Rosa Agulló)

2.1 Tècnica i metodologia 

 • Procés d’inici. Primera sessió del tractament
  • Curs del tractament
  • Criteris d’acabament i final.
Tema III: Relació i col·laboració amb la família i l’escola

3.1 – Relació i col·laboració amb la família i l’escola

 • Amb la família (seguiment)
 • Amb l’escola (seguiment amb l’EAP, elaboració PDI
 • Síntesi final

Informació addicional

Professorat

Adrià López, Inma Marín, Rosa Agulló

Horario

A determinar

Periodo de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà