Història

2020
2020

50 aniversari i segon punt Konsulta’m

Aniversari dels 50 anys des que la Dra. Eulàlia Torras va fundar la FETB.

La Fundació comença a gestionar un segon punt Konsulta’m de l’Ajuntament de Barcelona, el de Gràcia, ubicat al Centre Cívic La Sedeta.

2017
2017

Col·laboració amb Konsulta’m

S’inicia la col·laboració entre la FETB i l’Ajuntament de Barcelona en el marc del servei per a joves Konsulta’m. La Fundació comença a gestionar el punt de Sant Andreu, ubicat a l’Espai la Foradada-Centre Cívic Trinitat Vella.

2017

Creació SAFE Montcada

A través de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es crea el dispositiu SAFE Montcada, que atén famílies amb fills/es en transició entre el CDIAP i el CSMIJ de Montcada.

2016
2016

Es crea kOMENTS

Es crea kOMENTS, el centre privat de la FETB que atén a infants, adolescents i adults joves.

2015
2015

Conveni amb UdG

Es signa un conveni amb la Universitat de Girona per a formar part del Màster de Psicòleg General Sanitari.

2013
2013

Norma ISO

La Fundació Eulàlia Torras de Beà s’acredita en la Norma ISO. A l’abril El CSMIJ de Sant Andreu es trasllada a l’Edifici Isabel Roig al carrer Fernando Pessoa 47-51.

2011
2011

Canvi de nom

La Fundació passa a dir-se Fundació Eulàlia Torras de Beà Institut de Psiquiatria i Psicologia

2010
2010

Placa Josep Trueta al mèrit sanitari

La Generalitat de Catalunya atorga a la FETB la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari pel conjunt de la seva trajectòria assistencial.

2008
2008

Trasllat CSMIJ

A l’abril el CSMIJ de Sant Andreu es trasllada al barri al qual atén, al carrer Sant Adrià número 20.

2007
2007

Consulta online

Posta en marxa de la Consulta online, amb la intenció d’arribar a altres grups socials, especialment aquells que per alguna raó no desitgen consultar per la via habitual.

2006
2006

Trasllat a nova seu

El mes de febrer la Fundació es trasllada a la nova seu del carrer de Santa Eulàlia del barri de Gràcia de Barcelona.

En aquest any es reemprén la consulta privada, que ofereix diagnòstic, orientació terapèutica, seguiments i tractaments.

2001
2001

Conveni col·laboració Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau, i Conveni assistència psicològica i supervisió al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)

Es signa amb el CatSalut d’una banda el Conveni per a la col·laboració amb el Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau, i d’altra el Conveni per oferir assistència psicològica i supervisió al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS).

1997
1997

Creació Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF)

Es signa el conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (Conselleria d’Acció Social i Ciutadania) per a constituir una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), dedicada a fer la formació i valoració de les persones que han sol·licitat l’adopció d’un nen per la via internacional, així com al seguiment postadoptiu.

El mateix any, el CSMIJ de Montcada obre seu a la Població de Montcada, inicialment com antena dins l’ABS Montcada i des de l’any 2005 un Centre propi, al carrer Provença número 4.

1992
1992

Creació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Es crea el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) vinculat a la Xarxa de Centres d’Atenció Precoç de la Conselleria de Benestar i Família.

1990
1990

Constitució de la Fundació Eulàlia Torras de Beà

El 9 de juliol es constitueix la Fundació Eulàlia Torras de Beà, Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent, que té com a missió contribuir a la salut mental de la població infantil, juvenil i familiar i la formació d’altres professionals.

1989
1989

CSMIJs

Integració a l’assistència pública sectoritzada en Salut Mental Infantil i Juvenil, que el Catsalut va desplegar a partir de 1989, amb la creació dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). El Servei va integrar el CSMIJs dels Districtes de Gràcia i Sant Andreu de Barcelona, i més tard el de Montcada i Reixac.

1971
1971

Inici Activitat Docent

S’inicia l’activitat docent, amb l’objectiu fonamental d’atendre les demandes d’experiència pràctica dels graduats en medicina, psicologia i treball social interessats en l’atenció psiquiàtrica/psicològica a infants i adolescents.
La docència es va anar organitzant i sistematitzant. Actualment s’ofereixen màsters, postgraus i cursos. Formació pròpia i en conveni amb vàries Universitats.

1969
1969

Inicio servei assistencial

10 de gener el Servei de Psiquiatria del Nen i de l’Adolescent de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona inicia la seva activitat assistencial; és el primer servei a Catalunya que ofereix no sols el diagnòstic sinó també el tractament psicològic necessari en cada cas. Inicialment ho constitueixen tres professionals als quals de seguida se li agreguen uns altres. Tots ells es comprometen a oferir 10 hores assistencials i dues per a la sessió clínica a la setmana, pràcticament sense cobrar.

1969

Inici

El setembre d’aquest any la Dra. Eulàlia Torras de Beà presenta al Director de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, Dr. Rómulo de Cruylles de Perallada Bosch, un programa per a l’organització d’un Servei de Psiquiatria i Psicologia de Nens i Adolescents, amb vocació social –o sigui a preus mòdics o gratuït quan la família no pogués pagar- que aquest acceptà.

Subscriu-te
close slider