RECURSOS
ACTIVITAT ASSISTENCIAL
VALORACIÓ DE LA CIUTADANIA
PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ
Presentació de la memòria

El 2020 estat un any que quedarà en la memòria de totes nosaltres per la Covid19 i l’impacte global que aquesta ha suposat per la societat en general i en cada persona /família en la seva particularitat i especificitat.

Ens ha afectat a cadascú de nosaltres, als nostres entorns immediats, a la nostra comunitat, espais laborals, formatius, etc.

Ha estat un any d’incertesa, de pèrdues, de dolor, de reptes i de canvis.

Ha estat un any en que hem hagut d’aprendre a adaptar-nos, a incorporar noves normalitats, algunes transitòries, altres que probablement perduraran total o parcialment.

Però, amb tot, ha estat un any que ha continuat passant, avançant, dia a dia, minut a minut. I això ha estat també per la FETB.

Sunsi Segú – Direcció clínica
Lluís Díaz – Direcció estratègica
Jordi Riba – Gerent