Sistema intern d’informació

La Fetb acompleix amb la Llei 2/2023, reguladora de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Mitjançant la qual s’imposa l’obligació d’implementar un Sistema intern d’informació.