Termes i condicions de la inscripció:

  • KOMENTS, SL (d’ara endavant KOMENTS), con NIF B-66825985, empresa social inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, ​​tomo 45,552, folio 46 y hoja 491566 inscripción 1ª, perteneciente a la Fundació Eulàlia Torras de Beà, facilita inscripcions a sessions o jornades de treball o activitats que organitza en nom propi.
  • Si es produeix un canvi de data o de lloc en l’organització de les activitats, KOMENTS informarà amb temps suficient via correu electrònic i web.

Política de cancel·lació, devolució i reemborsament

  • Una vegada formalitzada la inscripció, KOMENTS retornarà el seu import per transferència bancària, sempre que el client cancel·li la seva inscripció abans de 5 dies hàbils des de l’inici del curs, passat aquest període es perdrà el dret a reclamar el seu reemborsament.
  • Una vegada formalitzada la inscripció, KOMENTS admetrà una substitució en la inscripció d’un assistent cinc dies hàbils abans de produir-se l’activitat si sorgeix algun problema per part de l’assistent, passats aquests dies no serà possible.

Termes en matèria legal de protecció de dades:

Responsable del Tractament: KOMENTS, SL
CIF: B-66825985
Adreça postal: Carrer Santa Eulàlia 11-13 08012 Barcelona
Telèfon: 93.457.58.48
Correu electrònic: hola@koments.cat
Delegat de Protecció de Dades, contacte: rosa@koments.cat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de dades i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, KOMENTS posa en el seu coneixement que disposa d’un registre d’activitats de tractament (RAT) denominat ESTUDIANTS. La finalitat de tractament és la gestió de l’activitat docent de KOMENTS. La base jurídica la qual legitima el tractament de dades dels estudiants és la que fa referència l’article 6.1b del RGPD.Les dades d’aquest RAT són manipulats únicament per KOMENTS.

En qualsevol cas, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades. Les seves dades personals seran custodiats per KOMENTS segons els terminis legals establerts.

Per a exercir aquests drets o per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per e-mail a l’adreça dpd@fetb.org o bé, per escrit a la següent adreça: KOMENTS, C/ Santa Eulàlia 11-13, 08012 Barcelona, adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o equivalent. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CONEC i entenc tot el que se m’ha informat anteriorment i AUTORITZO al fet que les meves dades formin part del registre d’activitats de tractament d’ESTUDIANTS de KOMENTS.

Subscriu-te
close slider