Laura Mor Maldonado

Formació

  • Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
  • Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica (2021).  PIR realitzat a la Corporació Consorci Sanitari Parc Taulí (Sabadell).
  • Formació en primers episodis psicòtics a la Unidad de Atención Temprana del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid). Diplomat en Pràctiques Col·laboratives i Dialògiques del Grupo Campos Elíseos (2020 – 2022)
  • AMBIT Multi-Team Training per la Fundació Vidal i Barraquer i Anna Freud Centre for Children and Families (2022)
  • Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R) – Títol Oficial per la Universitat de Barcelona (2021)
  • Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2) – Títol Oficial per la Universitat de Barcelona (2020)

Experiència a la FETB

  • Treballa al CSMIJ de Gràcia (2021)

Altres

  • Col·legiada número 25199.