Berta Sanjosé Plana

Formació

  • Psicòloga general sanitària (UB 2004-2008).
  • Màster en avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i l’adolescència, per la Universitat de Barcelona (2009-2010).
  • Màster en formació del professorat; especialitat d’orientació educativa, per la Universitat Pompeu Fabra (2010-2011).
  • Postgrau teòric-clínic  en psicopatologia del nen l’adolescent i la família per la FETB (2010-2013).

Experiència a la FETB

  • Treballa al CDIAP de la FETB des del 2015 fins l’actualitat.
  • Treballa al CSMIJ de la FETB a Montcada l’any 2016.

Altres

  • Formació i acreditació en l’administració de l’escala ADBB i el test ADOS-2.