BlogNotíciesTot

"Els trastorns de la conducta alimentària són fruit d’un malestar emocional profund"

Per Cristina Hernández*
Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) són trastorns mentals greus que poden tenir una bona evolució i pronòstic si es detecten de forma precoç i es realitza un tractament interdisciplinari especialitzat. Els TCA més coneguts són l’anorèxia nerviosa o la bulímia nerviosa, però n’existeixen d’altres i més recents com els trastorns per afartament, la vigorèxia o l’ortorèxia, entre d’altres.
Els TCA són trastorns multicausals i hi ha diferents factors de risc que poden predisposar algunes persones a desenvolupar la malaltia. Entre d’altres factors de risc trobem els individuals (edat, sexe, personalitat, predisposició genètica), familiars (estressors vitals, ambients familiars desestructurats o sobreportectors) o socials (esports, professions, pressió social respecte a la imatge, xarxes socials…).
Els TCA es caracteritzen per alteracions en la conducta, els pensaments i les emocions relacionats amb el menjar, la imatge corporal i l’autoestima, que repercuteixen en l’estat físic i psicològic de la persona que els pateix.
No hem d’oblidar que, més enllà de les conductes més visibles, els trastorns de la conducta alimentària són fruit d’un malestar emocional profund i complex que cal comprendre i tractar de forma especialitzada.
Els trastorns alimentaris solen estar més presents en dones que en homes i poden aparèixer a qualsevol edat, sent l’adolescència l’etapa de major risc.
Davant qualsevol senyal d’alerta és molt important contactar amb professionals de la salut (pediatres, metges de capçalera, psicòlegs, infermeres, etc.). La millor manera d’ajudar a una persona amb un TCA és proporcionant-li tot el nostre suport perquè sàpiga que se’n sortirà.


Recursos d’interès:

  • ACAB – Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia

https://www.acab.org/es/

  • Guia per a famílies de persones afectades per un TCA

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/T/transtorns-conducta-alimentaria/guia-families-tca.pdf

  • Canal Salut – Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/trastorns_conducta_alimentaria/

 

* Cristina Hernández és infermera de la FETB als centres de Gràcia, Sant Andreu i Montcada i Reixac. 

Notícies relacionades