Sessions clíniquesTot

[INSCRIPCIONS] El divorci: un repte per a progenitors, fills i professionals. Una visió des de l’EATAF

La família esdevé cabdal per a cobrir les necessitats més bàsiques i oferir elements necessaris per a la construcció de l’individu, com a ésser independent i funcional. També estan, dins de les funcions que entenem pròpies de la família, l’aprenentatge, la socialització, la protecció i seguretat i el primer nucli de relacions. Elements tots ells que tenen una especial rellevància en la nostra pràctica professional diària.

La família com a grup bàsic que està en interrelació amb la societat també està afectada per les transformacions d’aquesta i viceversa. Des d’aquesta perspectiva actualment parlem de diferents models familiars o diversitat en la tipologia de famílies.

La família és el primer escenari en el qual transitem d’una situació de dependència a l’adquisició d’autonomia, o almenys és el que entenem que hauria de ser el procés d’acompanyament dels progenitors/es als fills/es. Tanmateix, podem pensar en molts moments, situacions, esculls que poden col·locar la família o alguns dels seus membres en una posició vulnerable que afecti aquest procés d’autonomia personal i, evidentment, la seva salut mental.

És ben conegut que el divorci és un dels esdeveniments considerat com un factor estressor molt important en la vida de les persones i de les famílies. Si a la complexitat que el divorci té pròpiament, per la necessitat de fer una readaptació i un reajustament a unes noves circumstàncies familiars i personals, l’afegim conflicte, suposa un desafiament per a la reorganització del projecte de vida familiar i personal i per a l’estabilitat personal i emocional dels seus membres. 

En aquesta sessió, Matilde González abordarà la intervenció que des de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família (EATAF) es fa amb aquestes famílies com a equip d’auxili judicial: quines són les funcions principals de l’Equip, quin és el seu rol en el procediment judicial, quines són les situacions que es troben més habitualment i quines són les seves limitacions i dificultats.

  • Ponent: Matilde González
  • Quan: dimarts, 11 d’abril a les 10h30
  • Webinar gratuït a través de ZOOM

Registra’t aquí: https://bit.ly/SCOabril-registre


Matilde González

Treballadora social de l’EATAF Barcelona

Consell de Redacció de la Revista de Treball Social del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya

Referent de la Comissió d’Infància i Família del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya

Notícies relacionades