NotíciesTot

Nova Junta Directiva de Fòrum

  • La nova Junta Directiva de Fòrum Salut Mental i Addiccions va ser escollida en l’assemblea celebrada el passat 23 de febrer per 3 anys
  • Jordi Riba, gerent de la FETB, entra a la nova Junta Directiva com a tresorer i Lluís Díaz, director assistencial de la FETB, formarà part del Consell Infantil

President: Enric Arqués
Vicepresidenta: Paloma Lago
Secretària: Felisa Pérez
Tresorer: Jordi Riba
Vocals: Mercè Cervantes
Mercedes Montoy
Sílvia Vidal
També es van ratificar, en la mateixa assemblea, els Responsables i suplents de tots els Consells de Fòrum que havien estat escollits prèviament  pels membres de cada consell i  assistiran també a les reunions de Junta Directiva.
Consell Clubs Socials:  Soraya Rubio
Consell d’Habitatge Maite Tudela i  Elisabeth Buil
Consell Infantil: Lluís Díaz i  Elisabet Sánchez
Consell Inserció Laboral: Inmaculada Pinar i  Jordi Mela
Consell Rehabilitació: Silvia Vidal i Judit Martínez
Consell Sanitari:  Paloma Lago

Notícies relacionades