Share:
NotíciesTot

Relleu en la Direcció assistencial de la Fundació Eulàlia Torras de Beà

Amb data 1 de Juliol de 2020, la Fundació Eulàlia Torras de Beà ha procedit al relleu efectiu en la Direcció Assistencial d’aquesta organització: l’actual Directora Assistencial Anna Taberner Salvans, en el càrrec des de l’any 2014, ha cedit la seva funció a Lluís Díaz del Río i a Sunsi Segú Colomé, un cop acomplert el termini del seu mandat.
La nova Direcció Assistencial es configura a partir d’una doble figura en que  Lluís Díaz s’encarregarà de l’àmbit de Direcció Estratègica mentre que  Sunsi Segú s’ocuparà de la Direcció Clínica,  diferenciant així aquestes dues funcions que, fins ara, eren compartides per la mateixa Directora Assistencial.
El President del Patronat de la Fundació, Sr. Rafel Ballús, ha expressat el seu agraïment a la Dra. Taberner per l’excel·lent tasca desenvolupada durant tots aquests anys i ha desitjat molts encerts a la nova Direcció de l’entitat. Els càrrecs i responsabilitats actuals en el si de la Fundació, es mantindran en funcions fins que la nova Direcció faci pública la composició del nou equip de Direcció properament.

Relleu en la Direcció Assistencial de la Fundació Eulàlia Torras de Beà final

Notícies relacionades