La Fundación pasa a llamarse Fundació Eulàlia Torras de Beà Institut de Psiquiatria i Psicologia