Posta en marxa de la Consulta online, amb la intenció d’arribar a altres grups socials, especialment aquells que per alguna raó no desitgen consultar per la via habitual.