S’inicia l’activitat docent, amb l’objectiu fonamental d’atendre les demandes d’experiència pràctica dels graduats en medicina, psicologia i treball social interessats en l’atenció psiquiàtrica/psicològica a infants i adolescents.
La docència es va anar organitzant i sistematitzant. Actualment s’ofereixen màsters, postgraus i cursos. Formació pròpia i en conveni amb vàries Universitats.