BlogTot

TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA) | ABORDATGE AL CDIAP

La logopeda Marta Alomar i la terapeuta ocupacional i psicomotricista Inma Villa expliquen com treballen des de les seves disciplines amb infants que tenen un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) al CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de Gràcia.

Com es treballa el TEA des de la Logopèdia

Per Marta Alomar

El treball que com a logopedes realitzem amb nenes i nens amb TEA és divers i implica conèixer les característiques pròpies de cada infant i la seva família. Des del CDIAP, com que ens centrem en la primera infància, sovint busquem potenciar aquells aspectes de base que són molt importants a l’hora de desenvolupar el llenguatge: els anomenats previs comunicatius. Aquests són tots aquells signes de comunicació no verbal que fan que dues persones puguin dur a terme un acte comunicatiu amb èxit (per exemple el contacte visual, l’atenció conjunta i l’ús de gestos com assenyalar, assentir…) i que normalment veiem afectats en l’autisme.

El llenguatge és l’eina que les persones tenim per a comunicar-nos, i és a través  del desig de compartir amb l’altre que l’infant comença a fer servir les primeres vocalitzacions, que posteriorment passen a ser paraules, i frases que finalment s’estructuren en el discurs. Per això la intervenció varia i s’ha d’adaptar al moment de desenvolupament en què es trobi l’infant. En un inici potser cal incidir en l’ús del balboteig comunicatiu per després centrar-nos en estimular l’augment de vocabulari, o treballar l’estructura de les frases.

Com en totes les àrees d’intervenció, també busquem acostar la família a les necessitats que l’infant presenta en aquell moment, donant-los eines i ajudant a trobar les estratègies que millor s’adaptin a les seves capacitats i singularitats per afavorir el desenvolupament del llenguatge de les seves filles i fills, ja que la millor intervenció és aquella que conscientment poden aplicar les famílies en el seu dia a dia.

Marta Alomar i Carreira és logopeda. Treballa a la FETB al CDIAP de Gràcia.

Com es treballa el TEA des de la Teràpia ocupacional i la Psicomotricitat

Per Inma Villa

Des de la Teràpia ocupacional mirem les persones com a éssers globals, les quals tenim moltes fortaleses i també dificultats.

El nostre gran objectiu, i a la vegada un repte constant, és que cada persona pugui assolir el màxim d’independència i autonomia en tots els àmbits de la seva vida diària, tenint en compte la seva edat, el context on es desenvolupa i els seus interessos.

Quan parlem de TEA en nens i nenes petits/es, ens trobem davant d’un escenari ple de espais a descobrir que ens ajudaran a entendre per què tenen segons quins comportaments en determinades situacions.

Algunes de les característiques que poden presentar els infants amb TEA estan relacionades amb tenir sensibilitats diferents. Aquestes poden afectar l’alimentació, ja que a vegades es mostren selectius/ves a l’hora d’introduir aliments  a la boca per la textura que tenen, l’olor, el color i inclús la forma. També els poden molestar alguns teixits, els sorolls, que els tallin les ungles o el cabell. Poden ser nens/es molt moguts o tot el contrari. No sempre els és fàcil el control d’esfínters o seure a la tassa del vàter.

Des de la Teràpia ocupacional treballem proporcionant diferents estímuls sensorials (tàctils, vestibulars, propioceptius, etc.) que són adaptats als infants per a que els puguin registrar, tolerar i discriminar, i així donar una resposta adaptada segons la necessitat de la situació. Els estímuls que reben, segons el moment, seran per fomentar la participació, i d’altres per relaxar i donar seguretat a l’hora de portar a terme una tasca.  

Des de la Psicomotricitat volem acompanyar els nens/es a organitzar els seus moviments corporals, tant per a donar seguretat com per a proporcionar calma, segons sigui necessari. Qualsevol emoció que sentim, l’expressem amb el nostre cos i d’aquí la importància de donar espai a la pràctica psicomotriu, que facilita la maduració psicològica a través de l’acció/expressió motriu i el joc espontani.

Inma Villa és terapeuta ocupacional i psicomotricista. Treballa a la FETB al CDIAP de Gràcia.

Notícies relacionades