BlogTot

Tres aspectes clau per abordar la Prematuritat

Dia Mundial de la Prematuritat | Es calcula que entre un 8% i un 10%  dels naixements en els països desenvolupats tenen lloc de forma prematura. A més a més, es considera que la prematuritat és una de les causes que més preval entre les dificultats de salut en la població infantil. Per tant, s’ha de donar una major visibilitat i augmentar la sensibilització social al respecte!​ 

1. ACOMPANYAMENT  

Des de l’any 2001, la FETB  treballa en un programa de col·laboració que té concertat amb el Servei de Pediatria i Psiquiatria infantil de l’Hospital de Sant Pau per oferir suport i seguiment psiquiàtric i psicològic als nadons prematurs i a les seves famílies. Considerem imprescindible aquest suport i acompanyament a llarg termini en l’evolució i creixement dels nadons, en la vinculació amb la seva família i en processos d’adaptació i de dol. 

2. PREVENCIÓ 

Es fa necessari potenciar i posar en valor la tasca preventiva, treballant en equip de forma coordinada i multidisciplinar amb infants prematurs i les seves famílies. El nostre objectiu és “Cuidar per poder cuidar”.

És per això que proposem un abordatge longitudinal i de continuïtat, mitjançant el seguiment a nens i les famílies al llarg dels seus 7 primers anys de vida per tal de detectar o descartar possibles seqüeles arrel de la seva problemàtica o de les seves característiques en néixer. En aquests casos es fan les coordinacions i derivacions pertinents per poder treballar aquestes dificultats el més aviat possible. En les entrevistes, valorem amb proves psicomètriques el desenvolupament dels nens i acompanyem els pares amb els seus dubtes sobre la criança. També tenim molt en compte la relació i el vincle, com a promotors de la salut mental.

3. HUMANITZAR LES CURES
La importància de reafirmar la part més humana, emocional i relacional en les cures dels nens i nenes prematurs, tant per part dels pares amb els seus fills ingressats, com de l’equip professional i mèdic.

Des de que es duu a terme la col·laboració Sant Pau-FETB hi ha hagut molts canvis a la Unitat (UCIN) que han afavorit un millor desenvolupament dels nadons i una millor vinculació de les famílies. Aquests canvis serien principalment les cures basades en el desenvolupament, cures centrades en el desenvolupament i la família,  les quals tracten de prioritzar el benestar del nadó (reduint estímuls externs, mínimes manipulacions,…)  i la participació  dels pares com a cuidadors principals del seu fill (obertura de la unitat 24h, canvis de bolquers, etc.). També es consideren importants tota una sèrie de petites accions i gestos del dia a dia que tenen un valor molt terapèutic i que acompanyen i ajuden a les famílies a tolerar millor el temps de l’ingrés com les celebracions de Carnestoltes, dels “cumplemesos”, del Dia Mundial de la Prematuritat, etc.


Per Joana Fernández, Elisabet Gil i Àfrica Miquel, psicòlogues de la FETB que donen suport al Servei de Pediatria i Psiquiatria infantil de l’Hospital de Sant Pau.

Notícies relacionades