Sessions clíniquesTot

[Vídeo disponible] El divorci: un repte per a progenitors, fills i professionals. Una visió des de l’EATAF

En la Sessió Clínica Oberta d’abril, la treballadora social Matilde González va abordar l’impacte que suposa el divorci en les famílies i la feina que realitzen des de l’EATAF (Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família) en aquests casos.

La família és el primer grup amb el qual ens relacionem i, per tant, un dels primers contextos per al desenvolupament de nens i nenes.

El divorci suposa un desafiament a causa dels recursos i estratègies que requereix per a fer un bon reajustament.

L’EATAF va néixer el 1981 arrel de la Llei de Divorci. Es tracta d’un equip format per psicòlegs/ogues i treballadors/es socials que tenen com a missió proporcionar a l’òrgan judicial elements psicosocials que faciliten les decisions ajustades a les particularitats de cada família i sempre en l’interès superior del menor.

Què es troben habitualment?

Segons va explicar la ponent, el perfil de població que atenen és ampli, no s’associa a un segment concret. Però sí que hi ha alguns trets comuns en les famílies:

  • Conjugalitat vs parentalitat: dificultats en l’elaboració del dol per la pèrdua, conflictes familiars de llarga evolució, interferència en les competències parentals, posicionaments molt enrocats, problemes de consum i/o de salut mental, desestructuració familiar, etc.
  • Violència: violència vers la dona, violència vers infants i adolescents, violència domèstica.
  • Infants:  malestar emocional, situacions de vulnerabilitat, sobrecàrrega, interferència en la quotidianitat del conflicte parental, negligència, limitació dels seus drets, etc.

Reptes professionals

  • Acompanyar adults i infants.
  • Mirada global, holística, que impliqui diversos recursos/àmbits i disciplines.
  • Potenciar els factors de protecció de la família.
  • Minimitzar els indicadors de risc que puguin haver-hi en la família i en propi procés d’intervenció.
  • Obligació d’informar de les situacions de risc i/o violència.
Pots mirar la gravació completa al nostre canal de Youtube

Notícies relacionades