BlogNotíciesTot

Augmenten les consultes d’adolescents en el primer trimestre de 2021

La pandèmia de covid-19 i l’impacte global que ha suposat en les diferents àrees de les nostres vides han afectat de forma contundent el nostre benestar emocional i psicològic.
Des de l’experiència assistencial i clínica acumulada als nostres Serveis hem pogut observar i acompanyar un augment del patiment, de la desorientació, de l’angoixa i el malestar, els quals han anat incidint de diverses maneres, amb diferent intensitat/gravetat i en diferents moments en la salut mental de la majoria de la població.
En els CSMIJ i CDIAP que gestionem hem detectat que la tendència a l’alça de les primeres visites es va anar consolidant durant el darrer trimestre de 2020, per enfilar-se definitivament en el primer trimestre de 2021, quan hem pogut constatar l’augment de la demanda i la gravetat clínica i social de la mateixa.

PV: primeres visites

Com es pot observar en les dades dels darrers set anys corresponents al CSMIJ que gestionem al districte de Gràcia, l’impacte sobre l’etapa adolescent en l’inici de 2021 és molt important: el volum de primeres visites d’adolescents sobre el total de primeres visites realitzades s’incrementa en més d’un 30% respecte de la mitjana dels set anys anteriors.
Si valorem només el nombre de primeres visites d’adolescents en el primer trimestre de 2021 i el comparem amb la mitjana dels set anys anteriors, l’augment es situa per sobre del 50%. Aquest increment s’eleva a quasi un 100% quan veiem les dades del primer trimestre de 2021 en relació amb les del mateix període de 2020, però cal valorar que durant el primer trimestre de 2020 vam experimentar una davallada de la demanda, sobretot a finals de març. Molt possiblement, a causa d’un mes de febrer i inicis de març en què la pandèmia ja deixava entreveure algunes dificultats. Per tant, aquesta darrera dada pot no ser suficientment representativa.

Font: Fundació Eulàlia Torras de Beà

És important destacar que continuen faltant recursos que permetin atendre aquest augment de la demanda de forma adequada i amb l’agilitat necessària per evitar cronificacions i agreujaments de la patologia psicosocial. I també per mitigar el patiment afegit que suposa la dilatació temporal per poder ser atès/a, tant per a la pròpia persona com per al seu entorn immediat.
Principals motius de consulta
Del total de primeres visites d’adolescents ateses durant el primer trimestre de 2021, destacaríem els següents tipus de sol·licitud:

  • 25,5% de sol·licituds relacionades amb dificultats a nivell de conducta, hàbits, etc.
  • 19% de sol·licituds per trastorns o desordres afectius i/o emocionals
  • 15% de sol·licituds relacionades amb problemes d’ansietat i/o fòbies
  • 8,5% de sol·licituds relacionades amb trastorns adaptatius i/o reactius

Alguns factors per entendre l’augment de la demanda
En els inicis de la pandèmia ens enfrontàvem a una situació que implicava risc de vida, amb la qual cosa altres elements poden haver quedat continguts, latents, a l’espera d’un moment de major serenitat, seguretat i pausa en què poder-nos aturar a pensar, a sentir.
En aquesta línia, situacions de gravetat i/o cròniques, així com d’altres reactives o aparentment lleus, s’han pogut contenir durant un temps, però el desgast i l’esgotament dels menors i de les seves famílies ha anat fent-se cada cop més insostenible.
Situacions sòcio-econòmiques de precarietat, contexts familiars de gran tensió, pèrdues i dols acumulats, així com la inevitable sensació d’incertesa i la dificultat per mirar el futur, fan que el període actual sigui especialment sensible quant a la salut mental.
En part, també hem de celebrar una major i millor detecció, un treball de fons a molts nivells en la lluita contra l’estigma en salut mental que facilita la consulta i la demanda d’ajuda.

Notícies relacionades