Fundació Eulàlia Torras de Beà | Memòria anual

RECURSOS

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

VALORACIÓ DE LA CIUTADANIA

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Presentació de la memòria

El 2020 estat un any que quedarà en la memòria de totes nosaltres per la Covid19 i l’impacte global que aquesta ha suposat per la societat en general i en cada persona /família en la seva particularitat i especificitat.

Ens ha afectat a cadascú de nosaltres, als nostres entorns immediats, a la nostra comunitat, espais laborals, formatius, etc.

Ha estat un any d’incertesa, de pèrdues, de dolor, de reptes i de canvis.

Ha estat un any en que hem hagut d’aprendre a adaptar-nos, a incorporar noves normalitats, algunes transitòries, altres que probablement perduraran total o parcialment.

Però, amb tot, ha estat un any que ha continuat passant, avançant, dia a dia, minut a minut. I això ha estat també per la FETB.

Sunsi Segú – Direcció clínica

Lluís Díaz – Direcció estratègica

Jordi Riba – Gerent