Tècniques projectives en la població InfantoJuvenil.

Categoria:

Descripció

 

Presentació

Durant dècades, i per descomptat avui dia, les tècniques projectives han ocupat un lloc privilegiat en el camp del diagnòstic pel fet de ser instruments vàlids per avaluar aspectes molt diversos de la problemàtica clínica. Aquestes tècniques estimulen respostes emocionalment diferenciades que ens permeten obtenir en un temps relativament curt informació precisa sobre diferents nivells funcionalment personals. La manera com es percep i es respon a l’estímul informe sobre les configuracions emocionals específiques de cada persona. El coneixement d’aquestes tècniques és central en el cap del psicodiagnòstic.

Objectius

  • Aprendre i aprofundir en el coneixement de les tècniques projectives com a forma d’exploració psicològica, per tal d’aconseguir la descripció i la comprensió de la personalitat.

Metodologia

  • Es combinaran exposicions teòriques i pràctiques fent especial èmfasi en la participació i implicació dels assistents.
  • S’explicarà la fonamentació teòrica de cadascuna de les tècniques i la seva interpretació mitjançant la presentació de casos que ho exemplifiquin, a fi d’afavorir la capacitat de reflexió, anàlisi i sentit crític

Temari

Tema 1

1.1 – L’enfocament psicodinàmic i l’avaluació de la personalitat amb Tècniques Projectives.

1.2 – Concepte de Projecció
1.3 – Fonamentació teòrica de les Tècniques Projectives
1.4 – Característiques de les Tècniques Projectives

Tema 2

2.1 – El procés psicodiagnòstic amb Tècniques Projectives:

– Objectius
– Etapes
2.2 – L’Entrevista Inicial i l’Entrevista de Devolució dins del procés psicodiagnòstic amb Tècniques Projectives.

Tema 3

3.1 – Estructuració d’una bateria diagnòstica: criteris per seleccionar les proves en el diagnòstic amb tècniques projectives. Discussió de casos.

3.2 – Tipus d’ instruments projectius:
– L’hora de joc
– Tests projectius gràfics
– Tests projectius verbals
– Tests projectius de relats

Tema 4

– L’hora de joc: 

– Material i tècnica d’administració
– Anàlisi i interpretació
– Discussió de material d’hora de joc

Tema 5

– Tests Projectius Gràfics: HTPP, Test del dibuix d’un Animal, Test del dibuix de la Família. Persona sota la pluja 

– Tècnica d’administració
– Anàlisi i principis d’interpretació
– Discussió de material

Tema 6

– Tests Projectius Verbals: Qüestionari Desideratiu 

– Tècnica d’administració
– Anàlisi i principis d’interpretació

Tema 7

– Tests Projectius de Relats: CAT, TAT, Phillippson. 

-Tècnica d’administració
-Anàlisi i principis d’interpretació
-Discussió de material

Tema 8

– Integració diagnòstica i elaboració d’hipòtesis.

Informació addicional

Professorat

Rosa Agulló

Horari

A determinar

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà