Es signa un conveni amb la Universitat de Girona per a formar part del Màster de Psicòleg General Sanitari.