Es signa el conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (Conselleria d’Acció Social i Ciutadania) per a constituir una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), dedicada a fer la formació i valoració de les persones que han sol·licitat l’adopció d’un nen per la via internacional, així com al seguiment postadoptiu.

El mateix any, el CSMIJ de Montcada obre seu a la Població de Montcada, inicialment com antena dins l’ABS Montcada i des de l’any 2005 un Centre propi, al carrer Provença número 4.