A través de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es crea el dispositiu SAFE Montcada, que atén famílies amb fills/es en transició entre el CDIAP i el CSMIJ de Montcada.