La Generalitat de Catalunya atorga a la FETB la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari pel conjunt de la seva trajectòria assistencial.