BlogTot

Emocions i processos naturals de vida

Marisa Joga, psiquiatra de la FETB al CSMIJ de Gràcia

Ja no ens resulta estrany sentir a parlar de la salut mental tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació, i això té efectes positius, com la reducció de l’estigma o facilitar la detecció de signes d’alerta i la cerca d’ajuda, però també té aspectes negatius com són el risc de banalitzar la intervenció terapèutica i entendre com a patològics aspectes de la vida quotidiana que no ho són.

Les xarxes socials, per exemple, ens mostren una vida perfecta, on només hi tenen cabuda l’alegria i la felicitat contínues, però aquesta no es correspon amb la realitat i ens fa creure que hem de viure constantment en aquests estats de felicitat i alegria, buscant remeis ràpids i sovint artificials per tal d’aconseguir-ho. El món tecnològic en el qual vivim, on tot es produeix a una velocitat molt ràpida, sovint ens fa creure que les solucions també han de ser ràpides, tolerant malament l’esforç en el procés i l‘espera per a obtenir resultats de millora.

Hem allunyat de nosaltres processos naturals com la pèrdua o la malaltia amb la intenció de que, al no veure’ls, siguin menys reals, expulsant així les emocions que ens provoquen i oblidant que formen part de la nostra vida. Però hem de tenir present que les emocions, tot i que algunes ens puguin fer sentir malament, no són bones ni dolentes en si mateixes, sinó que compleixen una funció, com per exemple la por que fa que ens protegim de les amenaces, i que, com a elements útils que formen part de l’essència de l’ésser humà, ens hem de permetre sentir-les.

Processos naturals com per exemple l’insomni (que tothom podem presentar davant d’un període d’estrès) poden fer que algunes persones busquin una solució ràpida per a evitar sentir-se malament. No existeixen solucions màgiques i caldrà que dediquem el temps necessari que cada procés requereixi. Identificar les emocions com a fets naturals dels processos que experimentem a la vida, permetre’ns sentir-les, acceptar-les i implicar-nos en el procés no només és fonamental per a poder assolir l’objectiu desitjat de millorar la nostra salut, tant física com mental, sinó també per a empoderar-nos de cara a futures ocasions que de ben segur ens trobarem a la vida.

Notícies relacionades