Curs de reeducació des de la perspectiva psicodinàmica

400,00

Categoria:

Descripció

Presentació

La reeducació és un tractament psicològic que es basa en una relació i estimulació contínua, entre el terapeuta i l’infant, establint un vincle afectiu, amb l’objectiu d’aconseguir una millor integració de funcions. Es diferencia dels models més escolars i se centra en les dificultats de tipus psicològic en lloc de les merament instrumentals.
La relació terapeuta-infant és essencial, i s’adapta a les necessitats individuals de cada cas. A més, es valora la motivació, l’autonomia, la verbalització i la contenció emocional per ajudar el nen o la nena a desenvolupar la capacitat d’introspecció.
Per tant, el tractament reeducatiu és una intervenció psicoterapèutica que, partint de la importància del vincle i de la relació, proposa un acompanyament que contempla les dificultats instrumentals, d’organització, acadèmiques i de l’aprenentatge, mantenint el focus en el pensament, les emocions i la regulació, promovent uns estils de relació reconfortants i saludables.

Objectius

. Comprendre què és el tractament reeducatiu i com es diferencia d’altres models d’intervenció terapèutics
. Definir dels elements més importants que conformen aquest tipus de tractament
. Conèixer els principals trastorns de l’aprenentatge i com dotar a l’infant d’estratègies personals favorables i adaptatives per fer front al seu dia a dia
. Proporcionar les bases teòriques i material clínic per aconseguir una aproximació àmplia a la Reeducació

Metodologia

 • Exposició teòrica
 • Aportació de material clínic
 • Treball pràctic durant les sessions de formació
 • Discussió i posada en comú

Temari

Sessió 1

 • Presentació del curs
 • Definició de la Reeducació i els elements que la composen
 • Passos previs al tractament

Sessió 2

 • Definició dels Trastorns d’aprenentatge
 • Tècniques d’exploració i diagnòstic

Sessió 3

 • Objectius de la reeducació
 • La importància del setting, del vincle i de la transferència

Sessió 4

 • Presentació i treball amb vinyetes clíniques
 • Relació i col·laboració amb la família i l’escola
 • Síntesi final

Dates

Sessió 1: 17/05/2024 16h a 20h
Sessió 2: 18/05/2024 10h a 14h
Sessió 3: 31/05/2024 16h a 20h
Sessió 4: 01/06/2024 10h a 14h

Informació addicional

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà