Teràpia familiar: vincles, dinàmiques, crisis i oportunitats.

SKU: K5 Categoria:

Descripció

Presentació

Tots els professionals que treballem amb nens i adolescents sabem de la importància del treball amb els pares ja que el seu paper és decisiu en la construcció del món intern del fill i en la comprensió que pugui fer de la realitat que l’envolta.

Tant des de l’àmbit escolar, clínic i social és important crear una relació de col·laboració amb els pares, fer equip amb ells, a fi que puguin donar el suport adequat a aquelles situacions evolutives que es donen en la criança. És cabdal el suport i orientació als pares, per a fonamentar una mirada constructiva dels aspectes emocionals que estan en joc en el desenvolupament afectiu, maduratiu i social dels seus fills i filles.

Objectius

  • L’objectiu d’aquest curs és comprendre les inquietuds dels pares i trobar els recursos que s’adaptin a cada família. Els aspectes sans del grup familiar, les seves motivacions i la seva capacitat de compromís seran determinants per ajudar-los.
  • Aquest curs pretén oferir eines per a què el professional que treballa amb pares –tant des del camp clínic com des de l’escola- pugui assistir-los tenint en compte les funcions parentals i les ansietats, i defenses, afavorint dinàmiques relacionals que potenciïn l’estabilitat dels pares per poder facilitar el creixement dels fills.

Metodologia

  • Es combinaran exposicions teòriques i pràctiques, fent especial incidència en la participació i implicació dels assistents.
  • Es proposarà als participants la possibilitat de presentar exemples de la seva experiència.
  • Role playing.

Temari

Tema I: La primera infància: el treball amb pares de fills de 0 a 6 anys – (Docent: Sunsi Segú)

-El lloc de la família en la mirada de l’atenció precoç

– Motius de la consulta en primera infància
– Prevenció – detecció i hipòtesis
– Què entenem per família? Conceptes de família
– L’entramat intern i extern de la família (relacions/emocions – funcionament- context)
– Funcions parentals i tipus de vinculació
– Diagnòstic i/o valoració de les necessitats / realitats familiars
– Treball amb les famílies en atenció precoç
– L’impacte del diagnòstic en la família
– Actituds favorables del professional
– Vinyetes clíniques aportades pel docent i possible discussió de casos aportats pels assistents

Tema II: Cercant la trobada i l’entesa amb pares i cuidadors (Docent: Albert Montaner)

1- Com arriben a la consulta?

– Avaluació del motiu de consulta, conflicte manifest i latent
– Avaluació de competències parentals i dinàmica familiar
– Factors protectors i de risc
– Mentalitzant als pares
– Com entendre i cuidar la latència dels fills
– Ser pares a l’adolescència dels fills
– Grup de psicoteràpia amb adolescents
2- Intervencions psicoterapèutiques: vinyetes clíniques
– Vinyetes clíniques
– Role playing
Tema III: El treball amb les famílies des d’una vessant socio-familiar: La mirada emocional (Docent: Cesarina Ontiveros)

– Elements constitutius del treball social familiar

– Altres definicions de família “La mirada emocional”.
– Models de família segons la seva composició
– Més models familiars.
– Entendre a la família: etapes del cicle vital, família sana / família disfuncional / família multi problemàtica.
– Atenció a la família en el centre de salut mental: individual i abordatge grupal.
– La importància del treball amb l’equip.
– Tècniques d’intervenció familiar: La conversa terapèutica .
– Eines . Creativitat.
– Casos pràctics al CSMIJ
– Reflexions en torn als casos de separació i divorci, fills al mig de la “guerra parental”.

Tema IV: El treball de família front a diverses formes de parentalitat i a les noves realitats (Docent: Montse Garcia-Milà)

– Focalització de l’ajut psicològic al procés de parentalització.

– Buscar vies d’atenció i contenció parental
Repensar el treball amb la família:
– Com podem acompanyar als pares i fills en situació de conflicte i patiment?
– Proposar un treball amb la família que ajudi a recuperar o instaurar capacitat de reflexió i mentalització.
– Grups de pares: un recurs eficaç en l’acompanyament emocional dels pares.

Tema V: El treball amb pares d’escola (Docent: Maria Ignacio)

Què esperen els pares de l’escola

– Què espera l’escola de les famílies i els alumnes
– Què esperen els nens de l’escola
– Com aprenen els nens?
– La importància de rebre i acomiadar a les famílies

Informació addicional

Professorat

Albert Montaner, Cesarina Ontiveros, Maria Ignacio, Montse Garcia-Milà, Sunsi Segú

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Horari

A determinar

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà