BlogTot

DIA MUNDIAL DE LA PREMATURITAT | “Considerem de gran importància l’atenció psicològica de mares i pares d’infants prematurs”

Per Joana Fernández, Elisabet Gil i Marta Golanó, psicòlogues de la FETB que donen suport al Servei de Pediatria i Psiquiatria infantil de l’Hospital de Sant Pau

Quasi un 10% dels naixements als països desenvolupats succeeix de forma prematura. Per altra banda, està àmpliament descrit que la prematuritat és un dels principals problemes de salut de la població infantil, així com un important factor de risc per a múltiples trastorns orgànics, del neurodesenvolupament i neuropsiquiàtrics.

Addicionalment, la literatura defineix que les mares que han sofert un part prematur tenen més risc de desenvolupar algun trastorn de salut mental, sent els de major prevalença la Depressió Postpart i el Trastorn d’Estrès Post-Traumàtic. A més a més, sabem que la presència d’un trastorn d’aquestes característiques o la presència d’elevats nivells d’ansietat, pot tenir una repercussió sobre les habilitats parentals, la interacció, el vincle i el futur desenvolupament del nen o nena. 

Per això, d’acord amb la recent publicació de l’OMS sobre la Integració de la Salut Mental Perinatal en els serveis de Salut Matern-Infantils, considerem de gran importància l’atenció psicològica de mares i pares d’infants prematurs i bebès ingressats en unitats hospitalàries.

Des de l’any 2001, a la FETB treballem en un programa de col·laboració amb el Servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau per tal d’oferir suport psicològic a les famílies dels infants prematurs ingressats en aquest hospital. Desenvolupem la nostra tasca dins l’entorn de la UCIN (UCI Neonatal), donant suport a les famílies i l’equip mèdic.

El nostre programa d’atenció psicològica a la UCIN té com a principals objectius el treball sobre el vincle i les funcions maternals com a promotors de la salut mental familiar, l’acompanyament en la construcció d’una ma-paternitat prematura, la contenció i suport emocional de famílies i professionals, així com l’acompanyament en les primeres etapes del desenvolupament.

La nostra intervenció es pot iniciar durant l’ingrés de la gestant per risc de part prematur, segueix durant l’estada del bebè a la UCIN i té continuïtat fins als 7 anys del nen/a a través del mateix equip de professionals, que els acompanya durant tot el procés. Tot això, mitjançant entrevistes familiars, grups de pares, grups de professionals i valoracions psicomètriques del desenvolupament. També oferim acompanyament en les situacions de dol neonatal.

Considerem que el nostre programa d’intervenció psicològica a la UCIN de l’Hospital de  Sant Pau és una aposta per la cura de la salut mental familiar dels nens prematurs i els ingressats en les primeres setmanes de vida, així com un factor protector i de cura per als professionals que els atenen.

Notícies relacionades