BlogNotíciesTot

“És important establir espais de comunicació emocional dins l’entorn familiar”

Què podem fer les famílies en la prevenció del suïcidi? Llegeix el post de la psicòloga Joana Fernández*:
En els últims mesos hem detectat un augment en els intents de suïcidi per part dels nostres adolescents i joves. Els mitjans de comunicació també se n’han fet ressò, com hem pogut veure amb l’aparició de múltiples notícies sobre aquest increment. És per això que cada vegada prenen més rellevància les accions per prevenir i detectar els primers signes d’alarma. En aquest sentit, els entorns naturals dels infants i adolescents són àmbits de gran valor per tal de treballar la prevenció i la detecció. Dins d’aquests espais, destaca la família, que és un dels àmbits en què els nois i noies acostumen a passar molt de temps i a on desenvolupen el seu comportament de forma espontània, sense els condicionants socials externs.
Amb la finalitat d’intentar prevenir les situacions de risc és important establir espais de comunicació emocional dins l’entorn familiar, així com preguntar-los i interessar-se pel seu dia a dia (encara que sovint la resposta sigui una negativa). Poder comentar els dubtes que ens plantegin, sense temes tabús, facilita que ens comuniquin els seus conflictes i preocupacions. Simultàniament, cal respectar els espais d’intimitat que demanen. És important intentar trobar un equilibri, encara que sovint sigui difícil per la voràgine emocional pròpia de l’adolescència.
D’altra banda, per a la detecció es recomana prestar especial atenció a la presència de canvis bruscos en l’estat d’ànim, com elevada tristesa i/o irritabilitat que es mantenen en el temps. També cal estar atents si observem una tendència a l’aïllament dels seus entorns habituals de socialització o alteracions de la son i la gana que s’hagin accentuat respecte el funcionament anterior. En tot cas, davant el dubte, caldrà consultar el més aviat possible als especialistes i fer ús dels serveis d’urgència quan sigui necessari.
*Joana Fernández és psicòloga clínica i des del 2020 treballa al CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) de Gràcia, gestionat per la FETB.

Notícies relacionades