Sessions clíniquesTot

[Inscripcions] Violència filioparental, més enllà del control i del poder

La violència filioparental és un fenomen que, sense ser nou, es comença a visibilitzar. La violència, com a conducta, comunica. L’adolescent que agredeix exerceix control i poder sobre les víctimes de l’agressió. No obstant això, hem d’explorar què es juga en el pla relacional més enllà de la violència i d’aquest principi de control i poder que s’hi exerceix.

A la Sessió Clínica Oberta de juny, el psicòleg Raúl Gutiérrez compartirà un estudi realitzat amb famílies amb què ha intervingut terapèuticament per explorar les relacions, la comunicació entre els seus membres, les dinàmiques sistèmiques i intersubjectives subjacents al comportament expressat. A partir dels resultats, sorgeixen reflexions sobre el paper de la violència a nivell relacional i vincular.

En aquest sentit, s’explorarà la violència adolescent en clau relacional, els processos de vinculació i desvinculació, la vivència de possibles traumes i la seva influència en la gestió de l’agressivitat i la contenció (o manca d’aquesta) del comportament violent, determinades dinàmiques triangulars amb terceres persones que instiguen la desregulació o, fins i tot, la violència, així com els processos identificatoris i la construcció de la identitat al voltant de la violència.

El propòsit de la trobada és pensar conjuntament la violència adolescent per a dissenyar intervencions que responguin a les necessitats motivacionals de les parts implicades, tant amb el subjecte que agredeix com amb les persones víctimes de l’agressió, fins i tot amb parts implicades directament o indirectament.

Raúl Gutiérrez Sebastián és psicòleg general sanitari, amb especialitat clínica. Psicoterapeuta familiar acreditat per la FEATF (Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar), psicoterapeuta psicoanalític, docent i supervisor clínic acreditat per la FEAP (Federació Espanyola d’Associacions de Psicoteràpia). Investigador independent.

Format en AMBIT (Adaptable Mentalització Based Integrative Treatment), MBT-F, MBT-A i MBT-C (Metalization Based Treatment for famílies, adolescents i Children), formacions acreditades per Anna Freud Centre de Londres i Yale Child Study Center de New Haven , EUA respectivament, sent així mateix practitioner a MBT-C de l’Anna Freud Centre.

Notícies relacionades