BlogTot

La reeducació com a principal abordatge del TDA-H

L’efecte de la simptomatologia TDA i TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat) té un impacte important en la vida quotidiana dels infants i adolescents en diferents àrees, com ara la relació amb els seus iguals, les dinàmiques familiars i els processos d’aprenentatge. En alguns casos, i sempre amb un adequat seguiment i revisió professionals, la medicació específica pot ajudar a millorar aquesta simptomatologia i, per tant, la qualitat de vida del nen/a.

No obstant això, el principal abordatge d’aquest quadre clínic serà un abordatge psicoterapèutic de caire psicopedagògic o reeducatiu. 

Mira la nostra càpsula audiovisual sobre la reeducació

La reeducació és un tipus d’intervenció que combina elements essencials de la psicoteràpia i la pedagogia, permetent treballar l’autoestima, revertir les dinàmiques relacionals negatives, desenvolupar la tolerància a la frustració i abordar altres aspectes com la regulació emocional, la impulsivitat, l’organització, la planificació i el pensament reflexiu, entre d’altres. Sempre en el context d’un entorn segur, on el vincle i la relació juguen un paper fonamental en l’evolució del menor. 

En el Dia Internacional del TDAH, creiem que és un moment adequat per donar visibilitat a aquest tipus d’intervenció, ja que té un impacte indiscutible en la millora de la qualitat de vida d’aquests infants reduint el seu malestar i patiment, així com permetent-los experimentar relacions saludables i satisfactòries tant amb l’entorn com amb el propi aprenentatge. 

Notícies relacionades